Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία για ιατρικές πληροφορίες, ασφάλεια και ποιότητα σχετικά με το ellaone στην Ελλάδα.

Για να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, παράπονα ποιότητας, καθώς και για ερωτήσεις σχετικά με ιατρικές πληροφορίες (πληροφορίες προϊόντος) μπορείτε να καλέσετε: (+30) 210 8009111 (24ωρη γραμμή) ή να αποστείλετε ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση: pvvnx@vianex.gr.

Δήλωση απορρήτου για επικοινωνία που σχετίζεται με ιατρικές πληροφορίες, ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια (ανεπιθύμητες ενέργειες), παράπονα ή ερωτήσεις για τα προϊόντα στην Ελλάδα.

Ο σκοπός αυτού του καναλιού επικοινωνίας είναι να σας παρέχει στοιχεία επικοινωνίας για απευθείας επικοινωνία σχετικά με ιατρικές πληροφορίες, ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια (ανεπιθύμητες ενέργειες), παράπονα και ερωτήσεις για τα προϊόντα.

Για τους σκοπούς αυτούς, ίσως χρειαστεί να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα σας και πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:

  • Χρησιμοποιώντας την παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνείτε απευθείας με την ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε, η οποία είναι ο τοπικός αντιπρόσωπος / διανομέας στην Ελλάδα, υπεύθυνος για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και τις ιατρικές πληροφορίες και ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε.

  • Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να παρέχετε χρησιμοποιώντας στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό τηλεφώνου θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε (https://www.vianex.gr/confidentiality).

  • Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε είναι υπεύθυνη μόνο για προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό τηλεφώνου και όχι για προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήσης αυτού του ιστότοπου (π.χ. προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από cookies)

  • Τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τη ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις φαρμακοεπαγρύπνησης

  • Όταν παρέχετε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για φαρμακοεπαγρύπνηση ή/και ιατρικές πληροφορίες, η νομική βάση για επεξεργασία είναι: 1) σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 (θ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία ή η διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμακευτικών προϊόντων. 2) σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ (α) Η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς (δεν αποτελεί προϋπόθεση η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για την επεξεργασία).

  • Όταν παρέχετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με παράπονα προϊόντων ή άλλα ερωτήματα, η νομική βάση για την επεξεργασία είναι σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ παράγραφος 1 (α) συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτόν τον σκοπό.

  • Οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας μπορεί να είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ή άλλες αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, άλλες οντότητες Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ), συνεργάτες που χρησιμοποιούνται από τον ΚΑΚ για την επεξεργασία δεδομένων ή άλλες οντότητες που υπόκεινται σε σχετικές υποχρεώσεις φαρμακοεπαγρύπνησης είτε απευθείας είτε μέσω του ΚΑΚ ο οποίος ενεργεί ως ξεχωριστός υπεύθυνος επεξεργασίας και υπεύθυνος για την αναφορά σε ευρωπαϊκές ρυθμιστικές / δημόσιες αρχές.

  • Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε δεν προτίθεται να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα που παρέχονται εκτός του ΕΟΧ. Ωστόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες εκτός του ΕΟΧ [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου]. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή οι εκτελούντες την επεξεργασία θα συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και θα παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 46 του GDPR.

  • Η περίοδος διατήρησης δεδομένων καθορίζεται σύμφωνα με τη φύση των δεδομένων, τον σκοπό της επεξεργασίας και τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

  • Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας στην προστασία δεδομένων, επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε ή περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο που είναι διαθέσιμος εδώ: https://www.vianex.gr/confidentiality