Τι θα πρέπει να ξέρω για το χάπι της επόμενης ημέρας;
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πώς δρα το χάπι της επόμενης ημέρας;

Μπορώ να πάρω το χάπι της επόμενης ημέρας εάν είμαι κάτω των 18 ετών;
Πότε θα πρέπει να πάρω το χάπι της επόμενης ημέρας;
Προκαλεί το χάπι της επόμενης ημέρας ανεπιθύμητες ενέργειες;