Τι θα πρέπει να ξέρω για το EllaOne
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πρέπει να συνεχίσω να παίρνω το αντισυλληπτικό χάπι μου μετά τη λήψη του ellaOne®;
Μπορώ να ξεκινήσω το αντισυλληπτικό χάπι ως νέα μέθοδο αντισύλληψης μετά τη λήψη του ellaOne®;

Μπορώ να έχω σεξουαλική επαφή αφού πάρω το χάπι της επόμενης ημέρας ellaOne®;

Πού μπορώ να αγοράσω το χάπι της επόμενης ημέρας ellaOne®;