Τύποι επείγουσας αντισύλληψης

Το ενδομήτριο σπείραμα (IUD) που είναι κατάλληλο για επείγουσα αντισύλληψη είναι το σπιράλ χαλκού σχήματος «Τ»

Το ενδομήτριο σπείραμα χαλκού σχήματος «Τ» θεωρείται η πιο αποτελεσματική μέθοδος επείγουσας αντισύλληψης και παρέχει μια συνεχή αντισυλληπτική λύση. Ωστόσο, σε μια περίπτωση όπου χρειάζεται να ενεργήσετε γρήγορα, η τοποθέτηση του σπιράλ είναι χρονοβόρα και περιλαμβάνει μια επεμβατική και δυσάρεστη διαδικασία.

Το ενδομήτριο σπείραμα χαλκού σχήματος «Τ» μπορεί να τοποθετηθεί μέχρι και 120 ώρες (5 ημέρες) μετά από μια σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις.  Κατά συνέπεια η χρήση του περιορίζεται από τη διαθεσιμότητά του και την ανάγκη τοποθέτησης από έναν επαγγελματία υγείας.

Επείγουσα αντισύλληψη για λήψη από το στόμα (χάπια)

Τα χάπια επείγουσας αντισύλληψης ονομάζονται επίσης «χάπια της επόμενης ημέρας», γιατί είναι καλύτερο να ληφθούν όσο το δυνατό γρηγορότερα μετά από μια σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμες μέθοδοι επείγουσας αντισύλληψης για λήψη από το στόμα.

  • Μία που περιέχει λεβονοργεστρέλη, η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1999.
  • Μία που περιέχει ουλιπριστάλη  (ellaOne®), η οποία κυκλοφόρησε το 2009.

Ο μηχανισμός δράσης της επείγουσας αντισύλληψης  για λήψη από το στόμα είναι η αναστολή ή καθυστέρηση της ωορρηξίας, ώστε να μην απελευθερωθεί το ωάριο.

Ανάλογα με τη χώρα, η επείγουσα αντισύλληψη για λήψη από το στόμα μπορεί να διατίθεται απευθείας από τον φαρμακοποιό σας, χωρίς ιατρική συνταγή. Η δοσολογία προβλέπει ένα μόνο δισκίο, για λήψη όσο το δυνατό γρηγορότερα μετά την ερωτική επαφή χωρίς προφυλάξεις.

Graph Women EL7

Το ellaOne® προσφέρει μια εξελιγμένη μέθοδο επείγουσας αντισύλληψης και σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση ως επείγουσα αντισύλληψη

trombone

Περίληψη ειδών επείγουσας αντισύλληψης διαθέσιμων στην Ευρώπη

ΜΟΡΦΗ Πόσο γρήγορα πρέπει να δράσω; Πόσο αποτελεσματικό είναι; Πώς μπορώ να το αποκτήσω;
ellaOne® (30mg οξικής ουλιπριστάλης)
Δισκίο Όσο το δυνατό γρηγορότερα, και μέσα σε διάστημα 5 ημερών (120 ώρες) μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή την αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου. Αποτελεσματικό όταν λαμβάνεται ακριβώς πριν από την απελευθέρωση του ωαρίου, όταν ο κίνδυνος εγκυμοσύνης είναι μεγαλύτερος Συνταγή ιατρού ή φαρμακοποιού
Λεβονοργεστρέλη (1,5 mg) Δισκίο Όσο το δυνατό γρηγορότερα, και μέσα σε διάστημα 3 ημερών (72 ώρες) μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή την αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου. Αποτελεσματική μέθοδος, αλλά δεν δρα όταν λαμβάνεται ακριβώς πριν την απελευθέρωση του ωαρίου Συνταγή ιατρού ή φαρμακοποιού
Ενδομήτριο σπείραμα (IUD) χαλκού Μια μικρή συσκευή σε σχήμα Τ η οποία εφαρμόζεται στο εσωτερικό της μήτρας από έναν ιατρό Όσο το δυνατό γρηγορότερα, και μέσα σε διάστημα 5 ημερών (120 ώρες) μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή την αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου. Αποτελεσματική μέθοδος και έχει το επιπλέον πλεονέκτημα ότι παρέχει κανονική αντισύλληψη μόλις τοποθετηθεί Συνταγή ιατρού

Εάν δεν είστε σίγουρη ποια μέθοδος είναι κατάλληλη για εσάς, ρωτήστε έναν φαρμακοποιό ή έναν επαγγελματία υγείας.