Το ellaOne® είναι καλά ανεκτό

Όπως όλα τα φάρμακα, το ellaOne® ενδέχεται να έχει παρενέργειες, αν και αυτές δεν παρουσιάζονται σε όλες τις γυναίκες.

Οι πιο συχνά αναφερόμενες παρενέργειες είναι πονοκέφαλοι, ναυτία, κοιλιακοί πόνοι και επώδυνες περίοδοι. Αυτά αποτελούν επίσης πιθανά σημεία εγκυμοσύνης. Εάν δεν σας έρθει περίοδος ή η αιμορραγία είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως και τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται μετά τη λήψη του ellaOne®, πρέπει να κάνετε ένα τεστ εγκυμοσύνης.

Εάν παρουσιάσετε οποιαδήποτε παρενέργεια, μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.