Πώς δρα το χάπι επείγουσας αντισύλληψης

Το χάπι επείγουσας αντισύλληψης δρα εμποδίζοντας ή καθυστερώντας την ωορρηξία.

Δρα για την αποφυγή της εγκυμοσύνης μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις αναστέλλοντας την ωορρηξία, εφόσον αυτή δεν έχει ήδη συμβεί. Αυτό σημαίνει ότι τα σπερματοζωάρια που περιμένουν στις σάλπιγγες δεν θα μπορούν να συναντήσουν το ωάριο και να το γονιμοποιήσουν. Έχει ανάλογο τρόπο δράσης με το κανονικό χάπι αντισύλληψης, το οποίο δρα επίσης αποτρέποντας την απελευθέρωση του ωαρίου.

Το χάπι επείγουσας αντισύλληψης δεν είναι 100% αποτελεσματικό επειδή ενδέχεται να έχει ήδη πραγματοποιηθεί η ωορρηξία πριν τη λήψη του χαπιού επείγουσας αντισύλληψης. Η λήψη του χαπιού επείγουσας αντισύλληψης όσο το δυνατό γρηγορότερα μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, μεγαλώνει την πιθανότητα επιτυχίας.

Όσο γρηγορότερα πάρετε το χάπι επείγουσας αντισύλληψης, τόσο καλύτερο είναι

  • Το χάπι επείγουσας αντισύλληψης δεν είναι 100% αποτελεσματικό.
  • Το ellaOne® είναι το μοναδικό χάπι της επόμενης ημέρας που είναι αποτελεσματικό ακόμα και όταν ο κίνδυνος εγκυμοσύνης είναι υψηλότερος
  • Όσο γρηγορότερα λάβετε την επείγουσα αντισύλληψη, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να αναστείλετε με επιτυχία την ωορρηξία και να αποτρέψετε μια εγκυμοσύνη.

trombone

Το χάπι επείγουσας αντισύλληψης δε θα σας προστατεύσει από μία εγκυμοσύνη εάν έχετε εκ νέου σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις.

woman holding a condom

Εάν επιθυμείτε να έρθετε σε ερωτική επαφή μετά τη λήψη ενός χαπιού επείγουσας αντισύλληψης, χρησιμοποιήστε μια μέθοδο μηχανικής αντισύλληψης (προφυλακτικό) μέχρι την επόμενη περίοδό σας.