ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προσωπικά δεδομένα

Γενικά, μπορείτε να επισκέπτεστε τους δικτυακούς τόπους μας στο Internet χωρίς να μας λέτε ποιος είστε και χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, μερικές φορές εμείς ή συνεργάτες μας χρειαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες από εσάς.

Ενδεχομένως να μας παράσχετε κάποια προσωπικά στοιχεία σε διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε ορισμένα στοιχεία, όπως π.χ. το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να απαντήσουμε σε κάποιο ερώτημά σας. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία πριν τα συλλέξουμε από εσάς. Εάν μας δηλώσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ως βάση για περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας πέραν της εκπλήρωσης των αιτημάτων σας, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας. Εάν μας παράσχετε προσωπικά στοιχεία άλλου προσώπου, π.χ. συζύγου ή συναδέλφου, θα πρέπει να έχουμε την συγκατάθεσή τους.

Χρήση και από κοινού Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών

Οι ακόλουθες παράγραφοι περιγράφουν λεπτομερέστερα πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και με ποιον μπορεί να τα μοιραστούμε. Ανάλογα με το είδος του site μας που επισκέπτεστε, μπορεί να ισχύουν μία ή περισσότερες από αυτές τις παραγράφους.

Χρήση για σκοπούς μάρκετινγκ

Τα στοιχεία που μας παρέχετε μέσω του site της μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από εμάς και επιλεγμένους τρίτους συνεργάτες μας για σκοπούς μάρκετινγκ. Ωστόσο, θα σας δώσουμε εκ των προτέρων τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας με αυτό τον τρόπο ή όχι.

Ασφάλεια και Ποιότητα Πληροφοριών

Σκοπός μας είναι να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και το δικαίωμα ιδιωτικότητας. Εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, όπως π.χ. χρήση κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά ορισμένων ευαίσθητων στοιχείων, ώστε να προστατεύουμε τα στοιχεία σας και το δικαίωμα ιδιωτικότητας.

Κοινοποίηση Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε προμηθευτές για τη συλλογή, χρήση, ανάλυση και άλλη επεξεργασία πληροφοριών. Πρακτική μας είναι να απαιτούμε από τους εν λόγω προμηθευτές να χειρίζονται τις πληροφορίες με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πολιτική cookie

Κατά την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο, θα έχετε δει ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα σας ενημερώνει ότι χρησιμοποιούνται cookies και για τα μέσα που μπορείτε να εξαιρεθείτε. Μετά την αρχική σας επίσκεψη στον ιστότοπο, ενδέχεται να αλλάξουμε τα cookies που χρησιμοποιούμε.

1.1 Τι είναι τα απαραίτητα cookies?
Τα απαραίτητα cookies βοηθούν να καταστεί ένας ιστότοπος εύχρηστος, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες, όπως η πλοήγηση στη σελίδα και η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

1.2 Τι είναι τα cookies προτιμήσεων?
Τα cookies προτιμήσεων επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς ή εμφάνισης του ιστότοπου, όπως η γλώσσα που προτιμάτε ή η περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

1.3 Τι είναι τα cookies στατιστικής?
Τα cookies στατιστικής βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστότοπων να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους ιστότοπους, συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

1.4 Τι είναι τα cookies μάρκετινγκ?
Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών σε όλους τους ιστότοπους. Σκοπός είναι να προβάλλονται διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τον κάθε χρήστη και, ως εκ τούτου, πιο πολύτιμες για τους εκδότες και τους τρίτους διαφημιστές.

1.5 Τι είναι τα μη ταξινομημένα cookies?
Τα μη ταξινομημένα cookies είναι cookies τα οποία βρισκόμαστε στη διαδικασία ταξινόμησης, μαζί με τους παρόχους των μεμονωμένων cookies.

Άλλα Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε

Κάθε πρόσβαση, επιτυχής ή μη, σε περιοχές του site μας που απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να καταγράφεται για λόγους ασφαλείας και εφόσον έχουμε την συναίνεσή σας.

Επίσης, για κάθε επίσκεψη, καταγράφουμε την διεύθυνση IP του επισκέπτη, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του site και του διακομιστή που το φιλοξενεί από κακόβουλους χρήστες. Τα ιστορικά δεδομένα (logs) διατηρούνται για χρονικό διάστημα λιγότερο του ενός έτους και δεν κοινοποιούνται σε κανένα τρίτο συνεργάτη μας.

Παρακολούθηση της Ποιότητας των Υπηρεσιών

Για ορισμένες διαδικτυακές συναλλαγές μπορεί να χρειαστεί να μας καλέσετε ή να σας καλέσουμε. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση αυτού που σας καλεί ή καλείτε στο τηλέφωνο ότι η συνομιλία καταγράφεται για λόγους ασφάλειας και διασφάλισης ποιότητας της παροχής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ηλεκτρονικές Διαφημίσεις

Ορισμένες εταιρείες μάς βοηθούν να παρέχουμε διαδραστικές on-line διαφημίσεις, όπως π.χ. διαφημιστικά banners. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, με σκοπό να μας βοηθούν να κατανοούμε καλύτερα τις προσφορές, τις δραστηριότητες προώθησης και τα είδη των διαφημίσεων που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση στους πελάτες μας. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες είναι αθροιστικές και κατά συνέπεια στατιστικές και δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένα πρόσωπα. Ωστόσο, εάν προτιμάτε οι εταιρείες αυτές να μην συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site http://www.networkadvertising.org/ και να ακολουθήστε τις οδηγίες για την εξαίρεσή σας (“opt-out”) από τη συλλογή αυτών των πληροφοριών.

Αποκάλυψη που Απαιτείται από το Νόμο

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να ζητηθεί η αποκάλυψη πληροφοριών με δικαστική ή άλλη κρατική εντολή, κλήτευση ή ένταλμα.

 

Διασυνδέσεις προς sites που δεν ανήκουν σε εμάς

Τα sites μας μπορεί να παρέχουν την δυνατότητα διασύνδεσης προς άλλα sites. Εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση της σχετικής διασύνδεσης, η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των sites, ούτε και για το περιεχόμενό τους.

Τα Δικαιώματά Σας

Ακολουθούμε και εφαρμόζουμε πλήρως τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679, καθώς και ο ελληνικός νόμος 4624/2019 για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού.

Μπορείτε να ζητήσετε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας, να τις ενημερώσετε ή να τις διορθώσετε. Έχετε επίσης δικαίωμα να εναντιωθείτε σε δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ (direct marketing). Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την κατάστασή σας. Βάσει του Κανονισμού GDPR, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή, τον περιορισμό της πρόσβασης και τη φορητότητα των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σας. Για την πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν στα συγκεκριμένα προϊόντα μας, καθώς και ότι δεν συλλέγουμε οποιοδήποτε ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο των φυσικών προσώπων που εισέρχονται και χρησιμοποιούν το παρόν site μας.

Δικαίωμα Υποβολής Παραπόνων

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σας από εμάς δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα κατά τα ανωτέρω νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε σχετική αντίρρηση/ παράπονο:

  • Απευθείας σε εμάς χρησιμοποιώντας την εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprivacy@hra-pharma.com .
  • Στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Οι ονομασίες και οι πληροφορίες επικοινωνίας των Αρχών Προστασίας Δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm , και στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr .

Ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγών

Οποτεδήποτε τροποποιείται ουσιωδώς η παρούσα δήλωση, θα υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην αρχική σελίδα (homepage) του κεντρικού site μας για διάστημα 30 ημερών.