Η σεξουαλική επαφή μετά το ellaOne®

Red condom with packings isolated on whiteΜετά τη χρήση του ellaOne®, εάν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή, χρησιμοποιείτε πάντα μία αξιόπιστη μέθοδο αντισύλληψης φραγμού όπως το προφυλακτικό, μέχρι την επόμενη περίοδό σας, ακόμα και εάν παίρνετε μόνιμη αντισύλληψη.