Είναι κατάλληλη για εμένα η επείγουσα αντισύλληψη;

Η επείγουσα αντισύλληψη αποτρέπει την εγκυμοσύνη μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή την αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου. Πρέπει να ληφθεί το συντομότερο δυνατό.

Εάν είχατε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις μέσα στις προηγούμενες 5 ημέρες και αυτή η περίοδος της ζωής σας δεν είναι κατάλληλη για να αποκτήσετε παιδί, τότε κάνετε καλά που σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε επείγουσα αντισύλληψη.

Είχατε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις;

  • Έφυγε ή έσπασε το προφυλακτικό;
  • Ξεχάσατε να:

– Πάρετε το αντισυλληπτικό σας χάπι;

– Βάλετε τον αντισυλληπτικό δακτύλιο;

– Τοποθετήσετε το αντισυλληπτικό έμπλαστρο;

  • Έφυγε το διάφραγμα ή η τραχηλική κάψα ή ξεχάσατε να τα τοποθετήσετε;
  • Δεν τραβήχτηκε εγκαίρως;
  • Ξεχάσατε να πάρετε οποιοδήποτε μέσο αντισύλληψης;
  • Εξαναγκαστήκατε να έρθετε σε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις;

trombone

Οι επιλογές μου για επείγουσα αντισύλληψη

Στην Ευρώπη, υπάρχουν δύο διαφορετικά μέσα επείγουσας αντισύλληψης:

  • Δισκίο «χάπι της επόμενης μέρας» για λήψη από το στόμα
  • Ενδομήτριο σπείραμα για εφαρμογή στη μήτρα