Θηλασμός

Μη θηλάσετε το μωρό σας για μία εβδομάδα μετά τη λήψη του ellaOne®. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας θα πρέπει να αντλήσετε το γάλα σας για να διεγείρετε και να διατηρήσετε την παραγωγή γάλακτος. Πετάξτε το γάλα που αντλήσατε.

Παραπομπές